The Variegated Landscape of Mediation

The Variegated Landscape of Mediation. A Comparative Study of Mediation Regulation and Practices in Europe and the World

 

variegated landscape of mediation cover

  

Vanuit Nederland is een internationaal rechtsvergelijkend onderzoek geïnitieerd om de internationale mediationregulering en de mediationpraktijk in 60 jurisdicties - waaronder alle landen van de Europese Unie - met elkaar te vergelijken. De onderzoeksresultaten zijn in het boek 'The Variegated Landscape of Mediation. A Comparative Study of Mediation Regulation and Practices in Europe and the World’ gepubliceerd bij Eleven Publishing.

Het  is voor het eerst dat wereldwijd en op zo grote schaal onderzoek is gedaan naar mediationregelgeving en de praktische uitvoering van mediation in verschillende landen.

De belangwekkende vergelijkende conclusies zijn opgenomen in het introductiehoofdstuk en een hoofdstuk over de stijlen en benaderwijzen van mediation. Het onderzoek is geïnitieerd door Manon Schonewille (Voorzitter van de Stichting ACB en partner in Schonewille & Schonewille Legal Mediation ) en Fred Schonewille, die tevens de redactie van het boek op zich hebben genomen.